şişli evden eve nakliyat otelde kalan escort
Öne Çıkanlar erdoğan köy Basın çalarken enselendiler Detay!

Bu haber kez okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Ulus Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Aileye Paha Türkiye'ye Değer” ana temasıyla düzenlenen 7 Aile Şurası'na katıldı

Burada bir konuşma yapan Erdoğan “İlki 1990'da düzenlenen Aile Şurası ilim adamlarımızdan uzmanlara halk kurumlarından sivil cemiyet kuruluşlarına kadar konunun bütün paydaşlarını bir araya getiren son radde mühim bir platformdur” ifadelerini kullandı

Aile Şuralarının belli periyotlarla gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Geçmişten bugüne uzanan kapsamlı bir muhasebe imkanı sunmasının yanı dizi geleceğe dair hedeflerin belirlenmesine de katkı sağlamaktadır Şimdiye kadar düzenlenen şuralar aile kurumumuzun karşılaştığı sorunun çözümünde hep belirleyici bir rol oynamıştır Aileye münhasır bir bakanlığın kurulması teklifi ilk kez yine bu şuralarda gündeme gelmiş hamdolsun 2011'de bizim dönemimizde gerçeğe dönüşmüştür” diye konuştu

Son 17 yılda aile ve sosyal politikalarda hayata geçirilen pek fazla reformun art planında da Aile Şuralarında alınan kararlar olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

“Burada ortaya konulan politikalar önümüzdeki dönemde de ehemmiyetini muhafaza edecektir Sizlerin yapacağı öneriler ufuk açıcı eleştiriler ve tespitler bizler için yol gösterici olacaktır Peygamber Efendimiz 'İstişare eden pişman olmaz' buyuruyor Hem ebeveynler hem de ülkeyi yönetme sorumluluğunu omuzlarında taşıyan devlet adamları olarak bizim daha sonra 'keşke' dememek için burada samimiyetle dile getirilecek önerilere ihtiyacımız var Aile Şurası'na katılan bütün dostlarımdan yapılacak toplantılara bilhassa yarınki komisyon çalışmalarına işte böyle bir hassasiyetle yaklaşmalarını istirham ediyorum Şura komisyonlarında aile birliğinin korunmasından toplumdaki çocuk algısına kadınlar engelliler ve yaşlılar ile aileye yönelik destek mekanizmalarına kadar beş farklı ana başlıkta meselelerimiz ele alınacaktır”

Güçlü bir memleket olabilmenin öncelikli şartı

Küresel ölçekte yaşanan değişiklikler neticesinde ailelerin karşı karşıya kaldığı yeni sosyal risklerin de Şura kapsamında ele alınacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şura'nın sorunlarımızın tespitine ve çözüm yolları bulunmasına ulusal bünyemizin günümüzün sosyal hastalıklarına karşı güçlendirilmesine muavin olmasını bilhassa diliyorum” dedi

“Biz aileyi toplumun nüvesi kilit taşı mayası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim milletimiz alışverişte sokakta ticari ve sosyal hayatta tanımadığı insanlara dahi 'Teyze ağabey amca' gibi aile kavramlarıyla hitap fiyat İnancımızda devletin beş esas vazifesinden birisi de neslin korunmasıdır Anayasamızın 41'inci maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlayarak devletin görevlerini ayrıntılı bir şekilde saymıştır

Buna göre devlet 'Ailenin huzur ve refahı için gerekli  tedbirleri almak ve teşkilatı kurmakla mükelleftir' Sadece kanunlarımızda değil değerler hiyerarşimizde de ailenin korunması aile bağlarına ihtimam gösterilmesi en üst sıralarda yer alır Kadim geleneğimizde aile ile toplumun aile ile devletin kaderi özdeşleşmiş bir ve beraber görülmüştür Kuvvetli bir memleket kuvvetli bir ulus huzurlu bir cemiyet olabilmenin öncelikli şartı kuvvetli bir aile yapısına sahip olmaktır

Şeyh Edebali'nin o ünlü sözünden ilhamla söyleyecek olursak aileyi yaşatmadan ne devleti ne de milleti yaşatabiliriz Bu açıdan aile ulus varlığımızın temelidir asli dayanağıdır Aile nesiller arasındaki paha aktarımının da en mühim aracıdır Benlik okuldan ve toplumdan evvel ailede inşa edilir ailede oluşturulur

Karakter dışarıdan evvel aile içinde şekillenir şekil kazanır Birey sosyal hayatın kodlarıyla büyüklerimizin deyimiyle adabımuaşeret kurallarıyla ilk kez ailede tanışır Din inanç ahlak edep saygı sevgi evvel ailede öğretilir ve öğrenilir”

Suç ve fena alışkanlıklarda ilk siperin aile olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnancımız aileyi iki cihan saadetinin anahtarı dünyada cenneti yaşamanın ortamı olarak tanımlar Bunun için aileyi dışlayan her adım aileyi önemsizleştiren her siyaset aile bağlarının zayıflamasına neden olan her davranış aynı zamanda ulusal ve manevi bünyemize vurulmuş ağır bir darbedir” dedi

Aile kurumunda yaşanacak bir sıkıntının siyasetten ticarete eğitimden ikili ilişkilere kadar hayatın her alanına sıçramasının kaçınılmaz olacağını belirten Erdoğan “Aile bağları çözülmüş aile mefhumu ortadan ortadan kalkmış bir cemiyet ne kadar varlıklı ne kadar müreffeh olursa olsun ayakta kalamaz çağdaş hayatın örseleyici hamleleri karşısında aile kurumuna sahip çıkmak bir milletin kendi geleceğine de sahip çıkması demektir Aile hassasiyetimizin gerisinde işte bu anlayış vardır” ifadelerini kullandı

İki aka kırılma

Son 60 yılda hayat etraf ve toplumla kurulan ilişkiyi kökten dönüştüren iki aka kırılma yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bunlardan ilki 1960'larda başlayan ve giderek artan köyden şehre yönelik kitlesel göçlerdir Göç hadisesinin ülkemize gecekondulaşmadan beşeri münasebetlere kadar fazla geniş bir yelpazede ağırbaşlı etkileri oldu Bu süreç bilhassa geleneksel aile yapımızda fazla aka değişikliklere yol açtı Asırlardır milletimizin adeta alametifarikası olan geniş ailenin yerini ebeveyn baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısı almaya başladı Bu süreçte kent hayatının doğal bir sonucu olarak aile bağları zayıfladı Tecrübeleriyle ailenin devamına çocukların yetişmesine katkı sunan aile büyükleri ile çekirdek aile arasındaki ilişkilerin periyodu giderek uzadı” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Özellikle yeni nesillerin hayatın zorluklarını göğüslemede en kritik destek noktalarından biri olan aile büyüklerinin birikimlerini böylece kaybetmiş oldu Ak saçlıların her biri altın değerindeki tecrübelerinden ne yazık ki gençler yeterince istifade edemedi Bunun olumsuz yansımalarını pek fazla alanda bizzat gördük”  değerlendirmesini yaptı

“Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla aile değerlerinde ağırbaşlı erozyonlar yaşandı”

Geçimsizlik ve boşanma oranlarında yaşanan artışların aile büyüklerinin sağladığı koruma kalkanının ve ağırlığın kaybolmasının bir sonucu olduğunu belirten Erdoğan ikinci mühim kırılmanın teknoloji devrimiyle yaşandığını söyledi

İnternet ve çağdaş iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beşeri ve sosyal hayatta ağırbaşlı değişiklikler ortaya çıktığını dile getiren Erdoğan dünyayı devasa bir köye dönüştüren mesafeleri ortadan kaldıran bu yeni dönemin etkilerinin her alanda görüldüğünü belirtti

Üretimden ticarete bireysel münasebetlerden eğitime siyasetten tüketim alışkanlıklarına kadar hayatın bütün safhalarında bu yeni dönemin dönüştürücü hamlelerinin takip edildiğini aktaran Erdoğan kullanılan teknolojinin bir taraftan hayatı kolaylaştırırken öbür taraftan ulusal bünyede çözülmelere sebebiyet verdiğini kaydetti

Bu yeni dönemin de en aka mağdurunun aile kurumu olduğunu anlatım eden Erdoğan sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bilhassa aile değerlerinde fazla ağırbaşlı erozyonlar yaşandığını belirtti

“Aile kurumu bütün dünyada zor kaybetmektedir”

Mahremiyet algısı yozlaşırken maalesef mahrem saha kavramının gün geçtikçe anlamını yitirdiğini dile getiren Erdoğan “Önceki devre nasıl geniş aileyi adeta ortadan kaldırmışsa bu yeni devre de çekirdek aileyi çözüyor yıkıyor Bu mesele sadece ülkemize mahsus da değildir Aile kurumu kültürlerden ve toplumlardan müstakil olarak bütün dünyada zor kaybetmektedir Özellikle Batılı ülkelerde aile kavramının içi boşalırken ebeveyn babanın yerini ya tek ebeveynli bir model ya da tek benlik hayat biçimi alıyor” diye konuştu

“Devleti korumak ancak aileyi korumakla kollamakla mümkündür”

İnsan fıtratına aykırı sapkın ilişkilerin belli çevreler tarafından kasıtlı şekilde meşrulaştırılmaya çalışılmasının da aile kurumuna yönelik ana tehditler arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nikah akdinin değersizleştirildiği evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız Sürekli haz peşinde koşan hedonist ve bencil bir insan tipinin yüceltildiği bu gayrı ahlaki hayat tarzı maalesef etkisini ülkemizde her geçen sene daha fazla gösteriyor Ulus olarak çağın hastalıklarına karşı elimizdeki en aka olanak bütün saldırılara karşın halen varlığını kuvvetli bir şekilde devam ettiren aile kurumumuzdur Bu açıdan adına aile dediğimiz kutsal ocağın yaşatılması tehditler karşısında korunması son radde önemlidir Ailede çözülme olursa ulus olarak varlığımızın tehlikeye girmesi de kaçınılmazdır Nesli muhafaza etmenin yolu da aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor Bu olmazsa olmazımızdır Keza devleti korumak da ancak aileyi korumakla kollamakla mümkündür”

“Sosyal yardımları 2018 yılında 43 milyar liraya çıkardık”

Bu anlayışla son 17 yıldır aile kurumunu güçlendirecek ailelerin yükünü alacak politikalara hususi ehemmiyet verildiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti:

“Açık söylemek gerekirse Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal devlet uygulamalarıyla bizim dönemimizde tanışmıştır Biz başkaları gibi sosyal devletin istismarını yapmadık tersine bütün dünyaya misal olacak sosyal devlet projelerini hayata geçirdik 2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yardımları 2018 yılında 43 milyar liraya çıkardık Son 17 yılda gereksinim sahibi vatandaşlarımıza 290 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık Bu işi insanları rencide etmeden yürütmek için halen 2 milyon vatandaşımızın düzenli sosyal yardım aldığı sosyal yardım kartı projesini uygulamaya koyduk Her nikah töreninde yine yine anlatım ettiğim en az 3 çocuk tavsiyemize ekonomik destek sağlamak için doğum yardımını başlattık Sadece ekonomik destekle yetinmeyerek ailelerimizin psikososyal sosyokültürel olarak da yanlarında durduk”

“Güçlü milletler kuvvetli ailelerden oluşur”

Hayata geçirilen Aile Sosyal Destek Programı ASDEP ile sosyal politikalarda arz odaklı yeni bir devre başladığını aktaran Erdoğan bu programla vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek ilgili kurumlarca giderilmesinin ve böylece vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesinin sağlandığını bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Biliyoruz ki ulus veya milletler ailelerden oluşur Kuvvetli milletler kuvvetli ailelerden oluşur Onun için yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar 'Doğum kontrolü' dediler 'aile planlaması' dediler değişik isimlerle bize nüfuz etmeye çalıştılar ve enteresan olan şey şu doğal ki atılan bu adımlarla da nüfusumuz azaltıldı Ben bir kardeşiniz olarak bu milletin bir evladı olarak bu gidişi doğru bulmadım bulmuyorum Gittiğim her yerde de her nikahta da en az 3 çocuk derken bazılarının 'geçim meselesi' Değerli arkadaşlar bu toplumun kahir ekseriyeti Müslüman şunu unutmayalım her doğan rızkıyla doğar rızkıyla gelir Bunu bir kere bilelim Bunu ben hayatımda yaşadım Elhamdülillah her çocuğum 4 çocuğum hepsi rızkıyla geldi Hiçbir sıkıntı da yaşamadık Hepsi bereketlendirdi Şimdi 7 torunum var Rabbim inşallah daha da fazlasını verir Hele hele nitelikli aileler kuvvetli aileler olarak nitelikli bir nesli biz yetiştirirsek bu milletin önünde kimse duramaz Bunu biz yapacağız hep beraber yapacağız Hiçbir şeyden çekinmeye gerek yok

İşte program kapsamında Ekim 2017'den bu yana 1 milyon 357 bin hanedeki 3 milyon 125 bin vatandaşımızı devlet olarak ziyaret ettik Vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı niteliğindeki 325 sosyal hizmet merkezini hizmete açtık Evlilik çağına gelmiş gençlerimizi bilinçlendirmek ve yeni hayatlarına hazırlamak amacıyla evlilik öncesi eğitim programı hazırladık Bu kapsamda da 2013 yılından bu yana 1 milyonun üzerinde gencimize evlilikte iletişim ve hayat becerileri aile hukuku evlilik ve sıhhat konularında eğitimler verdik Evlilik danışmanlarımız vasıtasıyla da 27 binin üzerinde kişiye hizmet sunduk”

“17 yılda 5 bin 440 ailenin yanına 6 bin 664 çocuk yerleştirildi”

Erdoğan “Dinamik nüfus yapımızın korunması ve evliliğin teşvik edilmesi için çeyiz hesabı uygulamasını ev sahibi olmak isteyenlere katkı sağlamak için de ev hesabı uygulamasını başlattık Bunları biz yaptık” hatırlatmasında bulundu Devletin milletinin hizmetkarı olduğunu vurgulayan Erdoğan millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiklerini bunu bu şekilde sürdüreceklerini söyledi

Kimsesiz çocukların evlat edindirme koruyucu aile gibi yöntemlerle sıcak aile yuvalarıyla buluşturulduğunu anlatan Erdoğan son 17 yılda 5 bin 440 ailenin yanına 6 bin 664 çocuğun yerleştirildiğini belirtti

Evlat edindirme kapsamında bugüne kadar 17 bine yakın çocuğun aileye kavuşturulduğuna işaret eden Erdoğan çocuğa yönelik ihmal istismar ve şiddet vakalarında müdahale etmek amacıyla 81 ilde uzman müdahale ekiplerinin oluşturulduğunu aktardı

“Aile kurumuna hep beraber sahip çıkmalıyız”

Gelecek dönemde bu projelere yenilerini ekleyerek devam edeceklerini açıklayan Erdoğan “Aile kurumumuzu korumak aile değerlerimizi daha kuvvetli sağlıklı bir şekilde sonraki nesillere aktarmak için gerek kültürel gerek maddi altyapıya ilişkin çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı

Günümüz dünyasında aile kurumunu tehdit eden sınamaların boyutunun değiştiğine dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti:

“Devletin tek başına bu tehditlerin üstesinden gelmesi olası değildir Şayet ulus olarak varlığımızı korumak istiyorsak aile kurumuna hep beraber sahip çıkmalıyız Ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak ebeveynler olarak bizler de bu mücadeleye aktif destek vermeliyiz Hiçbirimizin kenarda bekleme 'neme lazım' deme lüksü yoktur Bu öyle mühim bir konudur ki karanlıktan şikayet etmek yerine o karanlığı delecek bir kandil olabilmeyi gerektirir Bunu başarmalıyız Aile kurumunun güçlenmesi konusunda medyadan akademiye polisten hakime öğretmene kadar herkese fazla mühim sorumluluklar düşüyor

Şayet medya organlarımız kadın programları adına bunun altını çiziyorum mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orada fazla aka bir mesele var demektir Bu konuda medya organlarını bilhassa uyarı ediyorum uyarıyorum Buna dikkat etmeleri gerekiyor Çünkü bu istikbal nesillerin en mühim sorunu olacaktır Reyting kaygısıyla televizyon dizilerinde çarpık ilişkiler özendiriliyorsa sosyal medyada çarpık ilişkiler özendiriliyorsa şiddet teşvik ediliyorsa devletin attığı adımlar akim kalmaya mahkumdur”

“Asıl yük ebeveyn babalar olarak bizlerin omuzlarındadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Çocuklarımıza ilham kaynağı olması gereken sanatçılar ve sporcular başarılarıyla değil de hususi hayatlarıyla gündeme geliyorsa aile kurumunu korumamız elbette zorlaşacaktır” değerlendirmesinde bulundu

Aileye sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunun altını çizen Erdoğan “Asıl mesuliyet asıl yük ebeveyn babalar olarak bizlerin omuzlarındadır Biz sılayırahim yapmazsak büyüklerimizi sadece bayram günleri değil her fırsatta ziyaret etmezsek ileride evlatlarımızın bizleri ziyaret etmesini de beklemeyin” dedi

Hayatta en mesut olduğu anın annesinin ayaklarının altını öptüğü an olduğunu anlatan Erdoğan şunları kaydetti:

“Zira sevgililer sevgilisi Peygamberimiz 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyurarak bize işaret fişeğini veriyor Onun için annenin ayağının altında cennet var orada cennetin kokusu var Onu öpmek anneye bu sadakati göstermek hiç bir şeyle değiştirilmez Bu cemiyet bunu başarmalı bunu yapmalı Onu kendisi için birilerinin yaptığı gibi yok feministler şunlar bunlar gibi bir zillet kabul etmemeli Biz varsak annemizle varız Annemiz olmasaydı biz yoktuk Olaya böyle bakacağız Biz kendi ebeveyn babamıza eşimize kardeşimize öbür yakınlarımıza saygı göstermezsek çocuklarımızın da bize hürmetkar olmasını bekleyemeyiz

Biz kendi dünyamızda aile içi şiddetin önüne geçemezsek ileride fazla daha aka sorunların yaşanmasına engel olamayız Biz ulusal ve manevi değerleri bizzat uygulayarak evlatlarımıza aktarmazsak çağdaş devre hastalıklarına karşı onları koruyamayız Biz elimizden telefonu tableti karşımızdaki televizyonu şöyle bir yana bırakıp aile fertleriyle daha fazla hemhal olmazsak çocuklarımızın iletişim obezi haline dönüşmesini engelleyemeyiz”

“Değişime evvel kendimizden şahsımızdan hayatımızdan başlatmazsak kimseye sözümüzü geçiremeyiz” diyen Erdoğan ebeveynler misal olmazsa çocuklardan misal davranışlar göstermesini bekleyemeyeceklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan değerler eğitiminin kağıt üzerinden aktarılacak bir haslet olmadığının altını çizerek “Zira 'bal bal' demekle ağız tatlanmaz Balı yediğiniz anda ağzı tatlatırsınız Yaşayarak yaşatılarak öğretilen ve öğrenilen bir süreçtir bu” diye konuştu

Uzmanlık sahası aile ve sosyal hizmetler olan salondaki katılımcıların bu meseleye bilhassa eğileceğine olan inancını anlatım eden Erdoğan “Yaptığınız işin bir halk görevinin ötesinde bir sosyal mesuliyet olduğunu aklınızdan lütfen çıkarmayınız Sizlerden bilhassa de ülkemizin geleceği milletimizin istikbali için aile kurumuna daha fazla sahip çıkmanızı rica ediyorum” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Aile Şurası'nın başarılı ve verimli geçmesini diledi

Kaynak: AA

.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

bescort bursa bursa escort bursa escort gaziantep escort kayseri escort istanbul escort istanbul escort pendik escort izmir escort izmir escort bayan istanbul escort izmir escort