şişli evden eve nakliyat otelde kalan escort
Öne Çıkanlar erdoğan köy Basın çalarken enselendiler Detay!

Bu haber kez okundu.

İlk adımla başlayan büyük yürüyüş 100. yılında

Mondros Mütarekesi'nin ülkenin üzerine kabus gibi çöktüğü bir dönemde 16 Mayıs'ta "Bandırma Vapuru" ile "Milli Mücadele" için yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun bir milletin kaderini değiştiren tarihi olayda ilk adımın atıldığı yer olmanın gururunu yaşıyor

Mondros Mütarekesi imzalanmış savaşta geçit verilmeyen hasım gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a demirlemiş İzmir işgal edilmişti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs'ta Ulusal Mücadele için "Bandırma Vapuru" ile yola çıkar

Tarihçi araştırmacı yazar Baki Sarısakal'ın anlatımlarından ve tarihi kaynaklardan derlenen bilgilere göre Samsun ve çevresindeki Rumlar 17-18 Mart 1919 tarihinde Samsun'a asker çıkaran İngilizleri de arkalarına alarak yaptıkları çete baskınlarıyla kargaşa çıkararak Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7 maddesi gereği bölgeyi İtilaf Devletlerinin işgaline açmak istemektedir

Rumların bu oyunlarına karşı Türk halkı kendini savunmak için teşkilatlanmaya can ve mal güvenliklerini korumaya çalışınca bundan kaygı duyan İngiliz Yüksek Komiserliği ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı 21 Nisan 1919'da İstanbul Hükümetine bir nota vererek bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini ister

Bölgede asayişi sağlaması için 9 Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesi planlarıyla ve maiyetindeki 55 kişiyle bir cuma günü öğleden sonra o devre adı ''Pandarme'' olan yolcu gemisiyle Samsun'a doğru yola çıkar

Fırtınalı bir pazartesi günü Samsun sahiline demir atan bilinen adıyla Bandırma Gemisi'ndeki Mustafa Kemal ve arkadaşlarını ilk olarak Havuzlu İsmail'in kullandığı sandalla Kurmay Binbaşı Mahmut Ekrem Bey karşılar

İlk adımın atıldığı yer

Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a ilk adımlarını Reji İskelesi'nden atar Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanmış ancak bir tek Fransızlara ait Reji İskelesi sağlam kalmıştır

Fransızlar o dönemde Samsun'da kurulu bir fabrikada sigara üretmektedir İskelenin adı bu nedenle Tütün İskelesi olarak da geçmektedir

Güvertede bulunan Mustafa Kemal'in yanına giden Mahmut Ekrem Bey selam verir ve ''Hoş geldiniz Paşam'' diyerek Mustafa Kemal'i Samsun'da ilk karşılayan şahıs olur Kurtuluş mücadelesini başlatacak Mustafa Kemal'i karaya ise Karakaş Mustafa lakaplı kayıkçı çıkarır

"Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişi ve Padişahın Fahri Yaveri Mirliva Mustafa Kemal Paşa" unvanı ile Mustafa Kemal "Saat 0800'de Samsun'a ulaşarak görevine başladığına" dair İstanbul'a telgraf gönderir

Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun'da ufak bir öbek karşılar Karşılamada Samsun Mutasarrıfı İbrahim Ethem Bey bulunmamaktadır Mutasarrıf rahatsız olduğunu belirterek yerine Muhasebe Müdürü Osman Bey'den heyeti karşılamasını ve ağırlama işleriyle ilgilenmesini istemiştir

Kurtuluş Yolu

Günümüzde Atatürk'ün ilk adımı attığı nokta artık dolgu sahasıdır Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 sene evvel dolgu sahasına "Kurtuluş Yolu" yapılarak Tütün İskelesi yeniden inşa edildi

Tütün İskelesi'nde ilk adımı temsilen Atatürk ve silah arkadaşlarının ve onları karşılayanların bal mumu heykelleri yer alıyor Tütün İskelesi'nden başlayan Kurtuluş Yolu ise Atatürk'ün Havza'ya geçiş güzergahını takip ediyor

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına ait canlandırma dışında fotoğrafının ise bulunmadığı belirtiliyor

Mustafa Kemal ve arkadaşları kalabalık oldukları için tek otele yerleştirilemezler Atatürk ve maiyetindekilerden bir kısmı Jean İonnis Mantika'ya ait olan ''Mantika Palas''a yerleştirilir diğerleri ise bugünkü Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının yerinde bulunan o zamanki Karadeniz Oteli'nde kalır

Mantika Palas uzun yıllar ''Mıntıka Palas'' olarak adlandırılmış ve bugün Atatürk'ün eşyalarının sergilendiği Gazi Müzesi olarak hizmet veriyor

Atatürk'ün Samsun'a gelişi İngilizler tarafından tedirginlik yaratırken halk tarafından henüz önemi anlaşılamamıştır 5 sene sonra 20 Eylül 1924'te aka coşkuyla karşılanacak olan Mustafa Kemal'in Samsun'a ilk gelişi ise o günkü gazetelerde yeterince yer bulmaz

Atatürk Samsun'da 6 gün kalır 25 Mayıs'ta Havza'ya geçer İngilizleri şüphelendirmemek için Atatürk artan böbrek sancılarını ve Havza'nın kaplıcalarının kendisine iyi geleceğini belirterek kentten ayrılır

Gençlik Marşı

Atatürk ve arkadaşları eski bir araçla Havza'ya doğru yola menfaat Yollar bozuktur ve vasıta birkaç kez arızalanır

Araçtan inen Atatürk ve arkadaşları doğanın güzelliğine kendilerini kaptırarak bir süre "Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim arkadaşlar" marşını söyleyerek yol alır Böylece ilk marş Havza'nın Bekdiğin mevkisinde okunmuş olur

İsveçli besteci Felix Körling'e ait ormanları anlatan şarkının melodisini fazla beğenen Selim Sırrı Tarcan bunu Türk gençlerine öğretmek ister İstanbul Erkek Öğretmen Okulunun Türkçe öğretmeni olan arkadaşı Ali Ulvi Elöve'ye şarkıyı Türkçeleştirmesini ister; marş 1915-1916 ders yılı ortalarında tamamlanır Kurtuluşa doğru yol saha Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza yollarında okuduğu marş yıllar sonra 1938'de "Gençlik ve Spor Bayramı Marşı" olarak kabul edilir

Havza

Mustafa Kemal Atatürk Havza'da Mesudiye Oteli'nde beraberindekiler ise Ali Osman Ağa'nın konağında ağırlanır Havza Ulusal Mücadele'de "ilklerin" yeri olacaktır Atatürk Havza'da Ulusal Mücadele'yi örgütlemek için müsait ortamı bulur

İlk Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Havza'da kurulur Teşkilat ilk toplantısını "Taş Mektep" şimdiki Merkez İlköğretim Okulunda yapar İlk miting Havza'da yapılır Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla gerçekleştirilen mitingde İzmir'in işgali protesto edilir İlk genelge tekrar Havza'da yayımlanır 28 Mayıs'ta yayımlanan Havza Genelgesi bütün valilik kolordu komutanlık ve müstakil mutasarrıflıklara gönderilir Havza Genelgesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olması dolayısıyla tarihte aka bir öneme sahiptir Atatürk bu genelgeyle halkın işgallere tepki göstererek ulusal bilincin uyandırılmasını amaçlamıştır

Bir sonraki durağı Amasya olacak Mustafa Kemal 18 gün boyunca Havza'da Ulusal Mücadele için mühim adımlar atar

Havza'daki hareketlilikten haberdar olan İngilizlerin yaptığı baskı ile Atatürk Dokuzuncu Ordu Müfettişliği görevinden alınır İlk adımları teker teker atarak yoluna devam eden Atatürk Havzalılara sivil olarak veda eder

Gazi Günü

Atatürk 24 Eylül 1924'te Havza'ya ikinci gelişinde Havzalılara şöyle seslenecektir:

"Sizinle en elemli en yeisli günlerde tanıştım Aranızda günlerce kaldım Bana mazinin hatırasını tekrarlatan şu daire içinde kıymetkar mesai ve muavenetinizden pek müstefit oldum şayet Havzalıların o içten ve metin hüsnükabulleri olmasa ve şayet Havza'nın nafi şifalı kaplıcaları ahval-i sıhhiyem üzerinde olumlu bir etki bırakmasaydı emin olunuz ki inkılap için çalışamayacaktım Bundan dolayıdır ki Havza ve Havzalılara fazla şey borçluyum Kalbi rabıtam ebediyen saklayacak ve sizi hiç unutmayacağım İlk cüreti ilk cesareti gösteren sizlersiniz İnkılap ve Cumhuriyet tarihinde kahraman Havza'nın ve Havzalıların aka bir yeri vardır"

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatışı Cumhuriyet'in ilanından sonra 1938 tarihine kadar ''Gazi Günü'' adıyla Samsun'da mahalli olarak kutlanır

Daha sonra ise Atatürk'ün Ulusal Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması 20 Haziran 1938'de çıkarılan bir kanunla ulusal bayram olarak kabul edilir

Bandırma Vapuru

19 Mayıs denilince ilk akla gelen ad olan Bandırma Vapuru'nun özgün planları kullanılarak inşa edilen birebir kopyası ise bugün Samsun sahilinde müze gemi olarak ziyarete aleni tutuluyor

Yapımına 2000 yılında başlanan ve 3 sene evvel tamamlanarak Doğu Park'ta düzenlenen alanda ziyarete açılan müze gemi Bandırma Vapuru bilhassa 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kente gelen ziyaretçilerden aka alaka görüyor

İngiltere Büyükelçiliği 1936 yılında Kral 8 Edvard'ın tebriki amacıyla bilgi edinmek isteğiyle Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunur Başvuru üzerine verilen resmi yanıtta Atatürk'ün doğum tarihi ''19 Mayıs 1881'' olarak gösterilir

Atatürk'ün "Doğum yerim" dediği Samsun için ayrı bir önemi olan ''19 Mayıs'' her sene kentte muhtelif etkinliklere sahne oluyor Bu sene Samsun ile beraber memleket geneli Aka Önder Atatürk'ün Ulusal Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100 yılını kutlamanın coşkusunu yaşıyor

100 sene anısına ise Cumhurbaşkanlığınca 100 sene logosu tasarlandı Logo başta Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere bütün ilgili halk kuruluş ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca bütün resmi yazışmalarda yer alacak

Kaynak: AA

.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

bescort bursa bursa escort bursa escort gaziantep escort kayseri escort istanbul escort istanbul escort pendik escort izmir escort izmir escort bayan istanbul escort izmir escort